Firma

Główną specjalizacją Naszej Firmy jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych obiektów budowlanych. Dzięki pracowitości i profesjonalizmowi powstał zespół, w którym wysoki poziom kwalifikacji i zmysł organizacyjny sprawił, że Firma W&W Poland cieszy się wysokim uznaniem wśród dotychczasowych klientów.

Doświadczona kadra pracownicza posiadająca niezbędną wiedzę techniczną oraz zaplecze Techniczno - Inżynieryjne służy doradztwem w zakresie Prawa Budowlanego i pomocą dla naszych klientów w realizacji najbardziej skomplikowanych zadań. Świadczymy usługi na terenie całego kraju gwarantując terminowość i fachowość. Zapraszamy do współpracy i do zapoznania się z Naszą ofertą.

Usługi

  • Przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych
  • Pomiary elektryczne
  • Ekspertyzy budowlane
  • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Inwentaryzacje Obiektów
  • Zakładanie książek obiektu budowlanego
  • Porady z zakresu Prawa Budowlanego i Aktów Wykonawczych
  • Sporządzanie opinii technicznych
  • Świadectwo/Audyt Energetyczny


Profesjonalny przegląd budynku. Okresowe przeglądy w tym także przegląd roczny. W&W Poland - przeglądy techniczne obiektów budowlanych Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym od 1 stycznia 2009 Świadectwo Energetyczne jest wymagane dla każdego nowego budynku oddawanego do użytku a także dla każdego budynku lub lokalu wynajmowanego i sprzedawanego. Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu czyli ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja i klimatyzacja a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.